Strengere straff for Drevland

Odd Drevland under rettssaken i mars.

Odd Drevland under rettssaken i mars. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Odd Drevland dømmes til to år og ti måneder ubetinget fengsel.

DEL

– Dommen er i all hovedsak i tråd med det jeg argumenterte for, og jeg er sånn sett godt fornøyd, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til BA.

Gulating lagmannsrett har dømt tidligere advokat Odd Drevland til to år og ti måneder fengsel. Ingenting av straffen gjøres betinget.

Det var Bergens Tidende som først omtalte utfallet av ankesaken.

Drevland aksepterte den opprinnelige dommen fra tingretten på to år og seks måneder, hvorav ett år av dommen ble gjort betinget.

Påtalemyndighetene anket derimot dommen og krevde en strengere straffeutmåling.

Allmenpreventive hensyn

Høgseth påpeker at dommen er et par måneder lavere enn hun argumenterte for.

– Men jeg fikk ellers medhold i alle poengene mine, som betydningen av tilståelsen hans og hvilken vekt det skulle legges på Drevlands psykisk, sier hun.

Av dommen går det frem at  lagmannsretten tar utgangspunkt i at allmenpreventive hensyn står sentralt ved reaksjons-fastsettelsen.

«Ved grovt underslag skal det som hovedregel idømmes ubetinget fengsel», bemerkes det i dommen.

– Tillitsbrudd

Lagmannsretten legger også vekt på at det er tale om løpende underslag og at Drevland i kraft av sin advokatrolle har begått alvorlige tillitsbrudd.

«Både underslagene, bedrageriet og forfalskningen er alvorlige tillitsbrudd, og allmennpreventive hensyn tilsier en lengre ubetinget fengselsstraff når slike overtredelser begås av en advokat», heter det i dommen.

Det er lagt frem dokumentasjon for lagmannsretten for i  alt 59 enkeltuttak av klientmidler. Dette påpeker lagmannsretten ble begått over flere år og mot flere klienter.

– Vurderer å anke

I dommen vektlegges også at det ble benyttet et forfalsket dokument for å skjule underslagene i forhold til én av klientene.

– Vi må bare ta til etterretning og konstatere at Gulating ikke har foretatt den samme vurderingen av saken som Bergen tingrett. Det kan vi ikke annet enn å beklage. Så har vi heldigvis 14 dager på å vurdere om vi ønsker å anke saken. Vi har nettopp fått dommen, og smaker litt på den, sier Drevlands forsvarer Per Magne Kristiansen til BA.

Han sier at Odd Drevland har ventet på dommen fra Gulating, og at han er glad for å ha fått en avklaring.

– Dette er i hvert fall en avklaring. Det er ganske verdifullt for min klient.

Om en anke ikke skulle føre frem, må Drevland mest sannynlig sone dommen i fengsel, ifølge Høgseth.

Ser bort fra helsen hans

Lagmannsretten legger ikke vekt på Drevlands personlige problemer i perioden underslagene har pågått « fordi de personlige forholdene her ikke vesentlig avviker fra det som ofte vil være situasjonen ved forbrytelser av denne art.»