Strømstøtte

– Enkelte har sagt at man bør ha strømstøtte til hytteeiere eller så er det kun eliten som har råd til å eie hytter. Jeg kan gå med på det hvis man samtidig innfører et egent reisestipend for lavtlønnede slik vi kan reise på noen luksusferier i året. Hvorfor skal det kun være den rike eliten som skal ha råd til å bo på fem-stjerners hotell? Rett skal være rett.

Trond Wathne TveitenStrandlinjen

– Vi savner sitteplasser ved sjøen. Noe mer fredelig enn stranden ved BI, hvor det er for mye gjennomgangstrafikk, både av folk og båter.

Studenter i Bergen

Forsøpling

– Det er for mye boss i byen, og søppelspannene er altfor ofte fulle! Det skulle være unødvendig.

Student

Dokken

– Jernbanen må tilbake til Dokken. Skal vi kunne gjennomføre det grønne skiftet da trenger vi havner, ellers må vi hente maten med vogntog fra Åndalsnes eller Malmö og krysse flere dårlig vedlikeholdte broer. Uten en trygg havn er vi svært sårbare og beredskapen er lik null.

Kanskje vi må begynne med seilskuter igjen, da trenger vi Dokken – eller Sotrabroen kollapser på grunn av dårlig vedlikehold, eller Putin har en dårlig dag på jobben. Tenk beredskap!

Reidar

Økonomi

– Leste i BT 15. september at vi ikke har råd til å vedlikeholde 790 broer. – Ja, da har vi ikke råd til å bygge bybane til Åsane heller!

Oppgitt

Bybanen

Svar til Helge som ikke tror Bybanen vil ødelegge utsikten til båtene: Klart den vil stenge mer av utsikten til båtene. Den er jo mye lengre enn bussene og den skal gå oftere. Dessuten blir kaikanten høyere.

BA-leser

Strømprisene

– Poenget er at de nordpå ikke har råd til å gå gjennom vinteren med de strømprisene her sør. For dem vil de få, hvis overføringsnettet fra nord til sør fungerer. Da vil de fryse – og uansett om nordlandsnetter høres romantisk ut i musikkens verden, med nordlys og mørketid, så er poenget at de må ha billig strøm for å overleve 8 (?) måneder vinter.

Kanskje høres det egoistisk ut at nordlendingene «ikke vil dele» – men å dele den samme elendigheten kan da ikke være noe mål i seg selv.

Du ser hva deling (med resten av Europa) koster oss sørpå!

Det er kaldt i Norge – mye kaldere enn på kontinentet. Heldigvis har naturen velsignet oss med nedbør. La nå dette komme folket til gode – og arbeidsplassene.

Arbeidsplassene er dyre i Norge. Ikke fjern det eneste konkurransedyktige fortrinnet: relativt billig strøm. De politikerne som går inn for det, svikter nasjonen – uansett hvor EU-vennlige og internasjonale de er!

Britt-Iren Husa

Mangelfullt busstilbud

– Det er blitt mange boligblokker langs Damsgårdsundet, men busstilbudet følger ikke med! Sett opp busser mellom Laksevåg og bybanestoppet på Danmarks plass!

Hilsen tre studiner

Svar: Hei. Her har vi gode nyheter! Linje 20, som også betjener dette området i dag, vil fra 21. november få 37 flere avganger. Det betyr at ruten vil ha 15-minutters frekvens på dagtid og 30-minutters frekvens hele kvelden.

Med vennlig hilsen

Øyvind Strømmen, pressekontakt, Skyss

Skryt til sykepleierne

– Jeg ligger på sykehuset nå på femte dagen. Kan ikke få skryte nok av sykepleierne her på hjerteavdelingen post 2, de er så hjelpsomme og er alltid i godt humør og smilende. De lyser opp i en ellers så tung hverdag. Tusen takk for all hjelp til nå, dere fortjener all ros.

Bjarne Aasheim, pasient hjerteavdeling

Trafikktall

Fredag 16.09. uttaler plansjef Wanvik følgende:

«Den eneste bydelen i Bergen som har faktisk reduksjon i personbiltransporten er Fana og Ytrebygda – som har bybane. Alle andre bydeler har en uforholdsmessig høy vekst i biltrafikken.»

Det er uklart hvilke tall Wanvik bygger på. Relevante tall er selvsagt trafikken sør og nord til/fra sentrum. I trafikkdata fra Vegvesenet gjennom Eidsvågtunnelen ser vi en økning i årsdøgntrafikken (ÅDT) på 6 % fra 2010 til 2015. Fra 2015 til 2019 (siste år før pandemien) er økningen på 1 %.

For å få med 2022 tar vi utgangspunkt i månedsdøgntrafikk (MDT) i august måned. Fra 2010 til 2015 er økningen 5 %. Fra 2015 til 2019 er økningen på 2 %. Fra 2019 til 2022 en reduksjon på 2 %.

Over Danmarks plass (Bybanen går som kjent der) økte ÅDT (i august måned) med 2 % fra 2016 til 2019 mens MDT sank med 6 % fra 2017 til 2022.

Tallene viser at det er ikke grunnlag for påstandene til plansjefen. Det er et paradoks at trafikken over Danmarks plass har hatt en noenlunde lik utvikling (og utflating) som trafikken gjennom Eidsvågtunnelen, hvilket dokumenterer at Bybanen kun har en marginal innvirkning på personbiltrafikken til/fra sentrum, hvis innvirkning i det hele tatt.

Ståle Eeg Nielsen

Svar: Det er godt mulig at tallene til Ståle Eeg Nielsen stemmer for hans resonnement, men mine innspill var først og fremst rettet mot interntrafikk i bydelene. Danmarks plass er ikke i Fana og Ytrebygda, som jeg rettet oppmerksomheten mot i mitt forrige svar.

De første ti årene Bybanen var i drift økte samtlige bydeler sin interne trafikk med personbil, med unntak av Fana og Ytrebygda, som hadde en reell nedgang. Dette var bakteppet for innføringen av ytre bomring. Siden innføringen av ytre bomring har personbiltrafikken gått noe ned internt i bydelene, men ikke like mye som planlagt, og ikke på langt nær så mye at nedgangen dekker for den lokale økningen i bydelene de siste 10 årene. Nå er det i tillegg mye usikkerhet rundt trafikkutviklingen i kjølvannet av pandemien, men at befolkningens transportadferd er i endring er det liten tvil om. Det er flere biler på veiene, og vi har et formidabelt arbeid foran oss for å sammen bygge en mer bærekraftig by for bergenserne.

En viktig forutsetning i planlegging dersom man ønsker å endre transportadferd, er at man kan tilby gode alternativer. Kombinasjonen av bybane og gode busstilbud er helt avgjørende for å gi befolkningen i bydelene realistiske alternativer til privatbil.

Med vennlig hilsen Tarje I. Wanvik, etatsdirektør, plan og bygningsetaten, Bergen kommune

Les flere summetoner her: Veinettet er lite gjennomtenkt