Et flertall av norske studenter mener at nettundervisningen under pandemien har vært demotiverende og dårligere enn vanlig undervisning.

– Studentene har hatt det tøft i to år. Vår hovedprioritering nå er å få studentene tilbake og skape et levende campus. Heldigvis har vi nå betydelig mer aktivitet fra uke til uke, sier prorektor for utdanning Stig Tenold på NHH.

– I samarbeid med studentene skal vi bruke ekstramillionen vi har fått på fornuftige, sosiale tiltak.

Tirsdag lanserte NOKUT den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret 2021, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Tallene er alarmerende og bekymrer Studentorganisasjonen.

Over 30.000 studenter på 39 høyskoler og universiteter har svart på hvordan koronatiden og mye nettundervisning har påvirket læringsmiljøet og undervisningen.

Ønsker å se foreleserne

Norges Handelshøyskole (NHH) skårer høyere enn snittet på flere parametere, blant annet arbeidslivsrelevans. Masterstudentene er fornøyde med hvordan representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen.

Men ingenting slår fysisk undervisning og et sosialt studentmiljø.

– Det blir veldig bra å komme i gang igjen for alle oss som er glade i å være på campus. Vi bør bruke millionen til å inkludere alle de som har sittet alene under pandemien og skape møteplasser der folk kan bygge relasjoner. Nå må prøve å ta igjen litt av det tapte, sier lederen av NHHs studentforening (NHHS), Stijn van Oorschot.

Presidenten går første år på masterstudiet og har selv vært mye hjemme i Nordfjord mens skolen har vært koronastengt.

Undersøkelsen viser at NHH-studentene ønsker mer interaksjon med foreleserne og større mulighet for å delta aktivt i undervisningen.

– Studiebarometeret forteller oss at vi har områder til forbedring. Studentene våre, som normalt er svært aktive og sosiale på campus, har hatt det krevende under koronapandemien, og det tror jeg har gitt utslag på resultatene. Vi kommer til å fortsette vårt arbeid med å sikre høy studenttrivsel og styrke undervisningen, sier Stig Tenold.

Studentbarometeret

Disse bergenske studiestedene er representert i den nasjonale undersøkelsen:

  • Universitetet i Bergen
  • Norges Handelshøyskole
  • Høgskulen på Vestlandet
  • NLA Høgskolen
  • Handelshøyskolen BI
  • Bergen Arkitekthøgskole

Kilde: Nokut

NSO bekymret

Undersøkelsen, som ble utført i fjor høst, måler hvor fornøyd norske studenter er med studieprogrammet sitt og det sosiale livet.

Studentorganisasjonen er bekymret for at når den fysiske undervisningen åpner, kan det bli krevende for en del studenter å komme inn i miljøene. Mange har sittet ett eller to år på hybelen og hatt begrenset kontakt med medstudentene.

Her er noen av konklusjonene:

  • Svært mange har ikke hatt egnede steder å jobbe med studiene hjemme.
  • Kvaliteten på nettundervisningen oppleves som dårligere.
  • En god del studenter har deltatt mindre i undervisningen.
  • Nettundervisningen har vært mindre motiverende.

– Jeg er mest bekymret for det psykososiale, og at de færreste har det nettverket de burde ha, både faglig og sosialt, sier Tuva Todnem Lund som leder Norsk studentorganisasjon (NSO) til NRK.