– Vi er fornøyd med responsen, men håper ikke det slutter her. Vi trenger helt klart flere folk, sier Anita W. Johansen, etatsdirektør for Etat for sykehjem, til BA lørdag.

I går ba hun om hjelp på sykehjemmene fra både faglærte og ufaglærte, deriblant permitterte fra servicebransjen.

Dagen derpå har de fått 17 henvendelser. Over helgen skal kommunen gjøre intervjuer for å høre om kandidatene er reelle.

– De fleste som har tatt kontakt er ufaglærte, men det er også noen med relevant helsefaglig kompetanse, sier Johansen.

Blant dem som har tatt kontakt er det aller flest studenter, der flere går på helsefaglige utdanninger. Det er også flere permitterte fra servicebransjen, opplyser direktøren.

Trenger all hjelp de kan få

Akkurat når søkerne kan starte i jobben kommer an på hva de trenger av opplæring, og hvilken erfaring de har fra før av.

– De som har relevant utdanning kan starte fortere enn andre, men det tar nok litt tid uansett. Alle må få god opplæring sett i forhold til de forutsetningene de har, i tillegg må politiattest på plass, og vi må sjekke referanser, sier Johansen.

Grunnen til at kommunen nå vil ha ufaglærte til å bidra på sykehjemmene, er at det kan avlaste helsearbeiderne.

Permitterte fra servicebransjen vil bidra med «hotelloppgaver», altså arbeidsoppgaver de kanskje kjenner til fra før.

– Det kan være å re senger, lage og servere brødmåltider, rydde, og så videre. Dette vil være til stor hjelp, sier hun, og legger til at de trenger all hjelpen de kan få fremover.

Sprer ordet på Høgskolen

Tom Greni er daglig leder ved Zachen og Ricks. Han sier at flere av hans ansatte tidligere har gått over til å jobbe med testing og vaksinering.

– Forrige gang Norge ble nedstengt, begynte flere å jobbe med testing og vaksinering på Flesland og Sentralbadet. Men så vidt jeg vet har ingen av dem som jobber her nå tatt kontakt, sier han og legger til at det henger sammen med at de ansatte har ventet for å se om lønnsstøtteordningen ville gjort det mulig for dem å fortsette i sin egentlige jobb.

Jelle Sebastian Bruin er leder for studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. Han forteller til BA at de ble kontaktet direkte av kommunen for å spre ordet om at sykehjemmene trenger flere hender.

– Vi, eller først og fremst Fakultet for Helse- og sosialvitenskap på Høgskolen har tatt oppgaven og spredd ordet, for å sørge for at studentene kjenner til tilbudet. Det er veldig kjekt å høre at det har gitt resultater med en gang, sier Bruin.