Bompengeordningen har utviklet en betydelig skjev sosial profil, må vurderes på nytt

Av