«Må man være lokalkjent for å vite når og hva man betaler i bomringen?

Av