«Hvorfor er det da en så umulig tanke å la Bybanen passere Bryggen? »

Av