Er det smart å bygge en firefelts tunnel med utløp i byen?

Av