«Ikke knip på frukten!»

Av

Summetonen søndag 10. februar 2019.