«Hva med å betale de reisende for å velge kollektivt?»

Av