Den bergenser som klager over kollektivtilbudet, han bør flytte.

Av