«Jeg har en løsning for Grimesvingene»

Av

Summetonen torsdag 25. juli.