Skal vi kjøre om Arna når Fløyfjelltunnelen stenger?

Av