«Vi ble forespeilet billigere strøm og føler oss lurt»

Av