Vil de ha rød løper?

Av

Summetonen lørdag 7. sept. 2019