Sunkne båter koster flesk

Ved kaien i Damsgårdsveien 73 ligger en daycruiser. Feilen er bare at den ligger på bunnen.