– På en rekke avgjørende punkter i svært grove saker om barnemishandling og omsorgssvikt har Bergen kommune hatt mulighet til å avverge at barn har lidd og kommet til skade. Den plikten har kommunen sviktet i, og det politiske ansvaret for det har fagbyråden på feltet, skriver SV i en pressemelding tirsdag morgen.

Partiet hadde et ekstraordinært gruppemøte mandag kveld, og varslet tidlig tirsdag morgen at de vil fremme mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG).

– Vi gjorde en vurdering av at den byråden som har ansvaret for barnevernet, ikke er en byråd vi kan ha tillit til, sier gruppeleder Mikkel Grüner til BA.

Han oppgir at SV har sett på helheten - og særlig den siste saken om gutten som ble funnet skadet og fastbundet i en leilighet i Bergen.

Går ikke etter byrådslederen

Byrådsleder Roger Valhammer har etter Grüners oppfatning gjort godt rede for alvoret i saken i sitt innlegg til forretningsutvalget tirsdag morgen.

– For meg er det en indikator på hvor alvorlig saken er, og det må få politiske konsekvenser. For oss er det da naturlig å plassere ansvaret der det hører hjemme, hos byråden som har fagansvaret - og det er Katrine Nødtvedt.

– Hvorfor peker dere ikke på Valhammer, som utpekte Nødtvedt som sosialbyråd for bare seks uker siden?

– Hadde Valhammer vært byråd med ansvar for barnevernet, så hadde vi fremmet et mistillitsforslag mot ham. Men det er Nødtvedt som er ansvarlig for barnevernefeltet, og da er det der vi må vurdere om vi har tillit eller ikke. Det er sånn vi tolker spillereglene i parlamentarismen, sier Grüner.

Han peker videre på at Nødtvedt har vært orientert om saken, hatt muligheter til å stille spørsmål til sin administrasjon, og mulighet til å legge frem tiltak etter at rapportene ble kjent.

– Jeg mener at totaliteten av foreslåtte tiltak som ble lagt frem på fredag, da byråden skulle svare på hva hun skulle foreta seg i saken, viste at hun ikke tok det alvorlig nok. Og det har ikke endret seg med noe som har kommet i etterkant, sier Grüner.

Mistillitsforslag

Et mistillitsforslag kan fremmes av et hvilket som helst parti i bystyret.

Dersom flertallet i bystyret ikke har tillit til en sittende byråd eller byrådet som helhet, må de aktivt stemme for mistillit i bystyret.

En byråd eller et samlet byråd som ikke har tillit i bystyret, må gå av.

Dersom hele byrådet går av, får ordføreren i oppgave å peke på den han mener har de beste forutsetningene for å danne et nytt byråd.

Et flertall i bystyret dannes av minst 34 av de til sammen 67 representantene.

Sammensetningen i bystyret er slik:

 • Høyre: 14
 • Arbeiderpartiet: 13
 • Folkets Parti: 8
 • Miljøpartiet De Grønne: 7
 • Sosialistisk Venstreparti: 6
 • Senterpartiet: 5
 • Uavhengige representanter: 5
 • Rødt: 3
 • Venstre: 3
 • Kristelig Folkeparti: 2
 • Fremskrittspartiet: 1

Fikk skandalen i fanget

Det har stormet rundt barnevernet og byrådet den siste tiden, og mandag kveld ble det kjent at Alette Hilton Knudsen er ferdig som etatsdirektør.

Ruth Grung (Ap) var sosialbyråd i ti måneder frem til Katrine Nødtvedt (MDG) overtok 25. august.

22. september konkluderte Statsforvalteren i sin rapport med at to søsken gjennom flere år var blitt sviktet av flere offentlige instanser. Hjelpen de trengte, fikk de først da det var akutt. Da ble en av dem innlagt på Haukeland sykehus med underernæring.

Bare en uke senere, 29. september, kom rapporten som avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en syv år gammel gutt som ble funnet skadet og fastbundet til en seng.

SV påpeker i pressemeldingen at det gikk over en måned fra den nye byråden med ansvar for barnevernvernstjenesten ble utnevnt og Statsforvalterens rapport ble lagt fram.

– Før denne knusende rapporten hadde byråden ingen nye tiltak eller grep som skulle forbedre tjenesten, skriver Grüner i meldingen.

Nødtvedt har overfor BA uttalt at noe av det første hun gjorde etter at hun overtok, var å skaffe seg oversikt og status på hva kommunen gjør fremover på barnevernsfeltet.

– Vi har ventet på rapportene som har kommet den siste uken, og vil se på om det er akutte tiltak som må iverksettes, sa Nødtvedt til BA i forrige uke.

Skal diskutere mistillit

Høyres gruppeleder Charlotte Spurkeland sier til BA at partiet også vurderer mistillit, slik Hilde Onarheim sa mandag.

– Vi legger opp til et ekstraordinært møte i bystyregruppen torsdag der dette skal diskuteres, sier hun til BA.

– Hvem er målet for et mistillitsforslag, sosialbyård Nødtvedt eller byrådsleder Roger Valhammer?

– Det er det vi må diskutere, svarer Spurkeland.

Hilde Onarheim (H), leder i helse- og sosialutvalget, oppga mandag at tilliten var tynnslitt.

– Den er i ferd med å ryke både til sosialbyråden og byrådsleder, sier Onarheim.

Marte Monstad (Frp) sier at hun vil kalle inn til et ekstraordinært gruppemøte i løpet av denne uken.

– Tilliten er ikke styrket etter det vi har fått høre i dag, sier hun.

Mailiss Solheim-Åkerblom, gruppeleder i Rødt, sier at hun er skuffet over Valhammers orientering tirsdag morgen.

– Det kom ingenting nytt av substans. Vi kommer til å ta våre interne prosesser internt på om vi skal støtte mistillit. Og dersom vi mener det er riktig, må vi se på om det er sittende fagbyråd eller byrådet som helhet det skal rettes mot, sier Solheim-Åkerblom.

Torsdag skal spørsmålet diskuteres i et gruppemøte i partiet. Også KrF skal kalle inn partiets utvidede bystyregruppe i løpet av uken, for å diskutere hvordan de skal forholde seg til spørsmålet om mistillit.

Øystein Bønes (MDG) påpeker at sosialbyråd, og hans partikollega, Katrine Nødtvedt, bare har sittet i seks uker.

– Jeg ser ikke på et mistillitsforslag mot henne som tjenlig for å løse problemene i barnevernet.

– Kan MDG bli sittende i byrådet hvis Valhammer lar henne bli kastet?

– Vi har ikke hatt møter om dette i partiet ennå, svarer han.

– Jeg har gjort mitt beste

Katrine Nødtvedt understreker overfor BA at hun tar sakene alvorlig.

– Ansvaret ligger på meg, og jeg kommer til å gjøre mitt aller beste for å sørge for at denne typen ting ikke skjer igjen, sier Nødtvedt.

Byråden vektlegger at barnevernet skal settes i stand til å beskytte barn som er i sårbare situasjoner.

– Det er mitt fulle fokus fremover, og så må de som fremmer mistillitsforslag redegjøre for det selv.

– Har du gjort alt du kan i oppfølgingen av den siste saken?

– Jeg har gjort mitt aller beste i denne rollen, og har hele tiden hatt fokus på barnevernet. Jeg har jobbet intensivt med Bergens nye barnevern, og oppfølgingen etter at tilsynsrapportene ble kjent, med hvordan vi skal respondere med strakstiltak, sier Nødtvedt.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier at hans fokus er å gjøre det som er nødvendig for å rydde opp.

– Vi må finne ut hva som har gått galt, og gjøre nødvendige tiltak slik at barna får den hjelpen de trenger når de trenger det.

Han sier at SV må svare for sine vurderinger.

– Jeg har tillit til min byråd. Jeg mener at hun har vært, og er den rette til å rydde opp i utfordringene vi har sett nå i høst.