SV har mistet troen på endring

Av

Å gjøre sosialhjelp mer lukrativt enn arbeid, i fattigdomsbekjempelsens navn, er i realiteten opprettelsen av en diger fattigdomsfelle.