– Det har vært veldig kamuflert i skrivene, skjult i ulik ordbruk. Dette har gått under radaren for meg, og det er ikke så veldig rart, sier Nævra, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, til NRK.

Kystverket skal legge ned kontorene i Bergen, Ålesund og Kabelvåg. Kontorene ble opprettet for elleve år siden etter at lasteskipet Full City forliste sør for Langesund. Mellom 50 og 200 tonn tungolje havnet i sjøen den gang.

De ansatte, to fra hvert kontor, flyttes til Horten.

– Det er helt meningsløst å sentralisere disse kreftene til Horten. Det er viktig at Kystverket har et nærvær i hele landet, mener Njåstad, som i likhet med Nævra sender skriftlig brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Direktør Einar Vik Arset i Kystverket er uenig i at omorganiseringen svekker beredskapen, og mener at kontorstrukturen ikke har betydning dersom noe skulle skje. Han avviser også beskyldningen om at omorganiseringen er kamuflert.

– Det ble konkretisert rimelig bra i redegjørelsen hvordan dette er tenkt utført, riktignok et stykke ut i dokumentet, sier han.