Det sier Hans Martin Moxnes, direktør i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA).

Foreningen er en av initiativtakerne til Fair Play i bygg- og anleggsbransjen sammen med blant annet Unionen fagforening.

Avslører kriminelle

Etter at Vestland fylke nå har bevilget tre millioner kroner er det klart for oppstart av Fair Play også i vår region.

Lignende sammenslutninger er allerede etablert i flere store byer.

– Pengene fra fylket gjør at vi nå kan starte opp. Jeg er overbevist om at fylket og det offentlige får mange ganger igjen for det de nå investerer, sier Jorge Dahl, leder i Unionen fagforening i Fellesforbundet.

– Vi skal bidra til å avsløre og fjerne useriøse og kriminelle aktører fra bransjen, legger han til.

Dahl er leder av interimsstyret i Fair Play, som arbeidstakere og arbeidsgivere innen bygg og anlegg har tatt initiativ til.

Han anslår at arbeidsgiver- og arbeidstakerlyngen som står bak Fair Play representerer rundt 1500 bedrifter med 20.000 ansatte og omsetter for om lag 30 milliarder per år.

– Den samme klyngen er også regionens største opplæringsarena og en av de viktigste rekrutteringskanalene for flere ulike yrkesfag, sier Dahl.

Kan havne i trøbbel

Han sier det nå er på tide å bedre omdømmet til bransjen.

Hans Martin Moxnes i EBA understreker at Fair Play ikke skal være noen form for politi.

– Vi skal samle informasjon i form av tips fra bransjen og publikum, kvalitetssikre tipsene og bringe dem videre til offentlige etater, sier han.

Moxnes sier at problemene med svart arbeid og uorganiserte forhold først og fremst gjelder i det private rehabiliteringsmarkedet.

– De seriøse bedriftene du ser til daglig har som regel orden i sysakene.

– Men de som utfører og benytter seg av svart arbeid til privat rehabilitering kan nå havne i skikkelig trøbbel, advarer Moxnes.

– Fair play skal bidra til økt rekruttering, og gjøre det mer attraktivt å drive «hvit» seriøs virksomhet, supplerer Jorge Dahl.

Ingen er fredet

Hovedkontoret skal ligge i Bergen. Prosjektet vil ha en varighet på tre år med en forventet videreføring også etter den tid.

Moxnes sier det er søkt om støtte fra Bergen kommune, men at også bedriftene vil bidra for å få prosjektet i gang.

Opprinnelig kommer ideen fra Trondheim der Byggebransjens uropatrulje i Trøndelag ble etablert 2015.

Jorge Dahl understreker at bevilgningen fra Vestland ikke betyr at man freder arbeidsplasser der fylket er involvert.

– Ingen er fredet. Vi vil alltid kikke også dem i kortene. Dette er et initiativ fra arbeidstakere og arbeidsgivere – ikke fylket, understreker han.

Prosjektet søkte støtte fra fylkestinget, og SV og Arbeiderpartiet løftet det frem i budsjettbehandlingen.

Søker daglig leder

– Hele samfunnet tjener på et velorganisert arbeidsliv, sier gruppeleder Marthe Hammer i SV og Kine Bratli Dale som sitter i fylkesutvalget og er medlem i næringsutvalget for Ap.

– Både samfunnet og bedriftene vinner på dette, sier Atle Rasmussen, leder i Elektroarbeidernes forening. Prosjektet var i støpeskjeen før pandemien, men stoppet opp.

Nå setter de i gang.

– Det første vi skal gjøre er å søke etter en daglig leder for prosjektet, sier Jorge Dahl.

Disse står bak

  • På arbeidsgiversiden: Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA), NELFO som organiserer arbeidsgivere innen heis og elektro, Maskinentreprenørenes Forbund, Bygningsgruppen og Byggmesterforbundet.
  • På arbeidstakersiden: Elektroarbeidernes fagforening, Norsk Arbeidsmandsforbund Vest og Unionen Fagforening.
  • Også Bergen Næringsråd er med på prosjektet.