Sveinung Dalseide dømt til å betale 4,8 millioner etter eiendomssalg

Investor Sveinung Dalseide er i Bergen tingrett dømt til å dekke en tredjedel av kjøpers totale tap på 14,5 millioner kroner.