Slik skal Bergen kommune ta fraværsgrep

Det høye sykefraværet koster Bergen kommune 450 millioner kroner årlig i netto lønnskostnader. Her er noen av grepene som skal skape en bedre arbeidskultur.