Sykefraværet på Haukeland er rekordlavt

I april og mai har sykefraværet blant sykehuset vært lavere enn i fjor. – Et resultat av at vi er mer forsiktige.