Nye Siljueslåtten sykehjem

09. april 2019, kl. 12:24

Slik ser det nye sykehjemmet ut.