Pasientene skulle hatt usementerte proteser, men fikk i stedet operert inn sementerte protester, uten at disse ble festet med sement, skriver Bergens Tidende.

Hendelsene skal opp i kvalitetsutvalg i Helse Bergen. I september blir feiloperasjonene tema på en nasjonal pasientsikkerhetskonferanse. Fylkeslegen gransker også hendelsen.

– Vi er veldig lei oss for det som har skjedd og har beklaget overfor pasientene, sier direktør Olav Lødemel ved Voss sjukehus.

Feiloperasjonene skal ha blitt forårsaket av at operasjonsteamet trolig ikke forsto typebetegnelsene av eskene protesene lå i. Sykehuset har siden innført skriftlige rutiner og laget et ekstra punkt i sjekk-skjema.

– Vi er helt trygge på at feilen gjelder bare disse sju. Andre som er kneoperert på Voss trenger ikke bekymre seg for om de har fått feil type protese, sier Lødemel, som tilføyer at de sju pasientene får oppfølging.