Etter vinterferien fant pappa, Karl Morten Bårdsen frem sykkelen til yngstemann Mats (15).

Stolt sendte han sønnen syklende av gårde til nye Holen skole på Laksevåg den morgenen, men han ble overrasket av det sønnen hadde å fortelle den samme ettermiddagen.

– Jeg spurte ham om det var mange andre som hadde syklet til skolen, svaret jeg fikk var at det ikke var en eneste av de andre elevene som hadde syklet, forteller Bårdsen til BA.

Han legger til at skolen er tilrettelagt for syklister med 200 sykkelparkeringer.

Saken ble først omtalt i et debattinnlegg i BT.

Måtte etterforske selv

Bårdsen ble så overrasket av det sønnen hadde fortalt ham, at han måtte se det med egne øyne. Etter at det hadde ringt inn dro han til skolen for å se hvor mange som hadde tatt sykkelen fatt den dagen.

– Den eneste sykkelen som sto parkert var sykkelen til Mats, men det lå strødd med el-sparkesykler, sier han.

Mats er nå i den alderen hvor man helst ikke vil skille seg ut, men Bårdsen er stolt over sønnen som står på sitt.

– Han takler det veldig fint. Det er kjekt å se at han er selvstendig.

Mats selv har heller ikke noe negativt å si om at han er den eneste som sykler:

– Jeg slipper å vente på bussen, og jeg kommer kjapt til og fra skolen. Jeg synes det er gøy å sykle, men det hadde vært gøyere om flere ble med, sier han.

– Handler om politisk vilje

Styreleder i Syklistforeningen, Reidar Thorstensen, ønsker at barn og unge sykler mer, men forteller at dette ikke alltid er like lett.

– Jeg vil anta at dette kan handle om at det ikke er godt nok tilrettelagt. Det hjelper ikke å ha mange sykkelparkeringer på skolen når sykkelveiene er dårlige, sier han.

Selv synes han at det kan være utrygt å sykle i området rundt Laksevåg senter.

– Sykkelfeltene er altfor smale, og det krysser biler og busser over i feltet. Dette gjør at man blir presset ut i hovedveien. Bilene kjører faktisk nærmere syklistene når det er sykkelfelt, enn når det ikke er det.

Trygg skolevei er det de har høyest på prioriteringslisten, og Thorstensen ønsker virkelig at flere unge skal sykle til skolen.

– Vi ser at ungdomsskoleelever ofte har lenger skolevei enn barneskoleelever, det krever at det er en ordentlig sykkelvei helt inn til skolene. Ikke bare rundt selve skolen.

Han ønsker seg ordentlige sykkelfelt med gul midtstripe.

– Det burde virkelig vært gjort inn til store skoler. Det er viktig for klima og miljø, men ikke minst også for folkehelsen. Dette er en jobb for kommunen, og det handler om politisk vilje til å prioritere dette.

Tror vi kan ha blitt latere etter pandemien

Karl Morten Bårdsen tror at pandemien kan ha bidratt til at mange heller velger bilen fremfor sykkelen.

– Det kan være vi har blitt latere etter pandemien, da var det mange som tok i bruk bilen.

– Jeg ønsker å vite om det er noe vi kan gjøre for å oppfordre de unge til å sykle mer til skolen.

Rektor ved Holen skole, Linda Stub Nilsen, skriver i en e-post til BA at hun ikke er kjent med hvor mange elever som sykler til skolen.

– Dersom disse observasjonene er korrekte, så deler jeg denne farens bekymring. De aller fleste elevene har nå kort vei til skolen og kan stort sett ferdes på trygge sykkelveier, sier hun.

Hun har selv observert at en del elever kommer til skolen på el-sparkesykler.

– Jeg forstår at det er et lettvint fremkomstmiddel når de er så tilgjengelige. Ut fra et helseperspektiv og ikke minst sikkerhetsmessig, så tenker jeg at å bruke beina fatt eller sykle kan være de beste alternativene.

Hun er positiv til at foresatte engasjerer seg i slike saker.