Katharine Gude i Reflekt Helse skriver i BA 6. januar at jeg burde takke henne og innleide helsearbeidere for innsatsen. Det gjør jeg mer enn gjerne. Ja, helsepersonell i hele Norge fortjener mer enn ros for hvordan dere har håndtert utfordringer de siste årene.

Men helse- og sosialsektoren trenger mer enn ros og applaus for å sikre rekruttering i fremtiden. Noe av det aller viktigste er hele, faste og direkte ansettelser, også i helsevesenet.

Denne regjeringen ønsker et trygt og forutsigbart arbeidsliv med anstendige arbeidsvilkår. Vi vil at hele, faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen.

For å få til det har vi blant annet innført en heltidsnorm og styrket deltidsansattes fortrinnsrett til hele stillinger. De nye reglene gjelder fra 1. januar i år.

Fast heltidsjobb er det beste for den enkelte, men det er også et gode i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy velferd i framtiden er avhengig av at det finnes nok arbeidskraft.

Les også

De som gjør de viktigste jobbene, verdsettes minst

At for mange jobber deltid er et stort problem i deler av arbeidslivet, og det rammer særlig kvinner. I helse- og omsorgssektoren i kommuner og fylkeskommuner er 58 prosent deltidsansatte.

De nye reglene for innleie fra bemanningsforetak vil føre til omstillinger for virksomhetene når de trer i kraft 1.april. Endringene gir samtidig utgangspunkt for økt rekruttering, kompetanse og produktivitet for egne ansatte. Dette bidrar også til at det vil være attraktivt å jobbe innen helse- og omsorg.

Endringene legger i tillegg grunnlag for bedre samarbeid og større tillit på arbeidsplassen, med tillitsvalgte som arbeidstakernes representanter.

Regjeringen vil at helsepersonell hovedsakelig skal ansettes direkte i fast stilling. Samtidig er det viktig at virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten har tilgang til tilstrekkelig og kvalifisert helsepersonell. Noe annet kan i verste fall gå utover pasientsikkerheten. Vi har derfor fastsatt et unntak for innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.