Denne våren har blitt helt annerledes enn vi hadde sett for oss. Stengte barnehager, skoler og idrettsanlegg har store innvirkninger på hverdagen til folk flest. Likevel har det vært en gruppe ansatte vi både sett lite til og har hørt lite om i denne perioden. Det er fagarbeidere/assistenter og enkelte andre yrkesgrupper som har jobbet i omsorgstilbudene rundt omkring i landet.

De har tatt vare på barn som har foreldre i samfunnskritiske yrker og de har tatt vare på barn med spesielle behov. Denne gjengen har hver dag gjort en fantastisk jobb slik at barna har hatt et trygt sted å være. De har vært pedagoger, de har arrangert «hjemmeskole» på skolen for de barna som er der, slik at de selvsagt har fått det samme tilbudet som de som er hjemme.

De har vært lekevenner og på den måten gjort sitt for å skape innholdsrike dager for de barna som er alene i omsorgstilbudet, eller kanskje det er flere der, men som ikke hører til på samme trinnet og har trengt ekstra hjelp i leketiden. I tillegg til det som allerede er nevnt har de også i stor grad vært aktivitører, helsepersonell og mange ander yrker.

Les også

Lærer: – Jeg er skeptisk til gjenåpning rett etter påske

Rundt om på de ulike skolene og barnehagene er det nettopp fagarbeiderne og assistenter som står i første linjen i omsorgstilbudet.

Flere av de ansatte vi har vært i kontakt med er selv i risikosonen i forhold til alder, helse og hjemmesituasjon, og har til tross for det stilt opp for at omsorgstilbudet skulle fungere. Uten dem hadde ikke rulleringen i vaktordningen fungert. Det ville manglet ansatte på jobb og barna ville ikke fått den oppfølgingen vi alle mener at barna har krav på.

Nå tenker vi i Delta at det er på tide å sette fokus på de som står i første linje og tar vare på de mest dyrebare vi har. Vi som fagforening for denne yrkesgruppen, er ydmyke og stolte over alle dere flinke ansatte som nå gjør deres ytterste for at vi skal få dette til.

De har til nå klart denne oppgaven på en strålende måte, til tross for at mange bare har håndvask og sprit som det eneste tiltaket for å forhindre videre smitte, for de barna som benytter seg av omsorgstilbudet, for seg selv og sin familie.

Les også

Krisen viser styrken i lokalsamfunnet vårt

Arbeidsgivere har en viktig oppgave i å legge til rette for at også denne yrkesgruppen opplever at det er trygt å være på jobb. Det må opprettes gode rutiner for kompetanseheving for smittevern og at smittevernutstyr må være på plass på alle arbeidssteder. Det gjelder både håndsprit og annet utstyr som trengs for at de skal føle seg trygge.

Delta Bergen kommune er stolt over den jobben som utføres av barnehage og SFO-ansatte og ønsker å rette en stor takk til dere alle i omsorgstilbudene i denne spesielle tiden.