Vet vordende foreldre at han, dvs Helse Bergen, planlegger en barselavdeling der 40 prosent skal reise hjem seks timer etter fødsel? Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen kommenter ikke tallene fra jordmødre og leger på KK som sier at det er utenkelig at flere enn 27 prosent reiser hjem etter seks timer. Han kommenterer heller ikke hvor kvinner som kommer inn igjen etter først å ha reist hjem, skal ligge.

Barselkvinner opptar allerede nå plass på gynekologisk avdeling, og resultatet er mindre kapasitet til poliklinikk for gravide, oppfølging og utredning av endometriose, vulvodyni, prolaps, urinlekkasje og spontanaborter. Hva er tallene for antall døgn med barselkvinner på gynekologisk avdeling for 2021? Og hva er kalkylen for 2023?

La oss se på tallene. Det er mer enn 5.000 fødsler per år. 40 prosent er 2000 kvinner hjem etter seks timer. Leger og jordmødre mener at bare 1350 kvinner (27 prosent) reiser hjem etter seks timer. Her er det en kalkyleforskjell på 650 kvinner.

Hvordan vil Helse Bergen få 650 flere kvinner til å reise hjem etter seks timer? Hvilke virkemidler har Helse Bergen for å få det til? Vi ser bare to muligheter:

A. Forholdene på hjemmefronten må bli bedre, men hvordan bedre?

B. Forholdene på KK må bli verre slik at tidlig hjemreise er et bedre valg.

650 kvinner som ikke reiser hjem etter seks timer som forventet, betyr at to kvinner per dag blir liggende et døgn, kanskje to døgn mer. Da hoper det seg opp «i korridorene», da nærmer vi oss samlebåndsfødsler. Vil Helse Bergen skremme barselkvinnene hjem? Samlebåndsfødsler var et begrep som ble benyttet om KK tidligere, da hadde vi en kampanje som ga oss bl.a. Storken.

Et siste argument: de fødende blir eldre, og dette er en stigende tendens. Viljen er der kanskje, men ikke alltid kroppen til å reise hjem etter seks timer jfr. Norsk Fødselsregister.

Hvordan skal Helse Bergen oppnå at 40 prosent av kvinnene reiser hjem etter seks timer? Hvordan har Helse Bergen tenkt å sikre oss plass til gynekologiske operasjoner og polikliniske konsultasjoner for plager i underlivet?

Det må være i alles interesse å få vite svaret på dette, for Kvinneklinikken skal være en klinikk som ser hele livsløpet i et helhetsperspektiv.