Hans Tank og Hustrus skole fra 1855 er et trist syn. For hver dag som går, blir inntrykkene verre og verre.

Flere grunner for bevaring

De få som fortsatt vandrer gjennom Middelalderbyen – den historiske delen av byen vår, er oppgitt.

– Det kan du ikkje mene! Ska' de ta vare på dette her?

Damen som passerer, rister på hodet.

Hvorfor vi bør ta vare på Tanks skole, er nok byantikvar Johanne Gillow den beste til å svare på.

– Det er flere grunner til det. Skolebygningen har immateriell kulturell verdi som det fysiske sporet etter en skole med filantropisk opprinnelse og lange tradisjoner. Tanks skole har hatt en betydelig plass i det bergenske samfunnet over lang tid og gitt mange mulighet til en utdannelse, påpeker hun.

Hun trekker frem den arkitekturhistoriske verdien, og dens plassering og kulturhistoriske sammenheng.

Veldig viktig

– Slik den ligger langs Kong Oscars gate, den gamle hovedfartsåren ut av byen mot sør med mange bevarte bygninger, og i nærheten av andre sterke institusjoner og kulturminner som Domkirken, Katedralskolen, og «de milde stiftelsene»; Danckert Krohn, St. Jørgen og Zander Kaas, og det som opprinnelig var den tekniske høyskolen (Strømgaten 1), inngår den i en viktig kulturhistorisk sammenheng i byens utvikling og historiske samfunnsliv. Kort sagt er bygningsmassen til Tanks en del av vår felles kulturarv.

Også Gillow har sett det økende forfallet.

– Det er svært bekymringsfullt å se hvordan bygningen har forfalt siden den opphørte som skole. Vi har vært i dialog med eier tidligere og gjort oppmerksom på forfallet, skadene og behovet for tiltak. Bygningsforfall har en tendens til å akselerere dersom det ikke gjøres noe vedlikehold eller istandsetting. I tillegg til tap av kulturmiljøverdi, blir det også langt dyrere å sette i stand når forfallet får fortsette. Vedlikehold er første bud for bevaring. Jeg vet ikke hvilke planer eier har for vedlikehold og istandsetting, men for Tanks haster det.

På spørsmål om det finnes sanksjoner fra det offentlige mot en huseier dersom en verneverdig bygning bare forfaller, svarer Gillow:

– Ja, det gjør det. Huseier har plikt til å holde bygningen i stand og ivareta sikkerheten. Dersom det ikke gjøres, kan kommunen gi pålegg om sikring. Det er også mulig å gi pålegg om vedlikehold og istandsetting. Dette pålegget setter en del krav som også har til hensikt å sikre dialog med eier i prosessen.

Ingen bruksendring

Eierne, Magic Norways planer for skolebygningen har vært mange, men det har skortet på godkjenning fra det offentlige. Dermed er også en rehabilitering av fasaden blitt satt på vent.

Ifølge Ole Warberg hos Magic Norway er dette status per i dag:

– Vi ønsket bruksendring av eiendommen, men fikk kun en midlertidig med tanke på å være vertskap for Pepperkakebyen i fjor. Den kom altfor sent, og ikke kunne brukes. Det er derfor igangsatt et arbeid med en reguleringsplan for eiendommen. Vi antar denne vil være ferdig til nyttår.