Tall Ships Races (TSR) i 2019 ble omtalt som en suksess. 200.000 gjester deltok i skutefesten som omsatte for 20 millioner kroner. Men deler av arrangementet sprang lekk.

For medarrangør CoEvent endte historien tragisk: Eventselskapet satt igjen med over fire millioner kroner i tap og måtte nylig erklære oppbud, noe BT var først med å omtale.

Eventselskap-konkurser kan skape trøbbel for fremtidige storsatsinger i Bergen.

– Det har vist seg vanskelig å samarbeide om store byomfattende arrangementer i Bergen, der risikoen i stor grad er lagt på en privat aktør, sier Haavard Monsen.

Han er daglig leder i CoEvent, som nå er begjært konkurs. Monsen tror hans egne og andre selskapers blandede erfaringer med folkefester som sykkel-VM 2017 og TSR, har blitt en øyeåpner.

– De aller fleste i bransjen som jeg er i kontakt med, mener det ikke er interessant å samarbeide med Bergen kommune fremover fordi det innebærer for høy risiko, legger Monsen til.

Kreditorene tapte 47 millioner kroner på sykkel-VM. Eventselskapet Possibility gikk over ende med en gjeld på 16,5 millioner.

Tapte fire millioner

Allerede i 2017 skrev BA kritiske artikler om planleggingen av Tall Ships Races der eventselskaper mente den økonomiske risikoen var uforsvarlig høy.

CoEvent skal ha vært de eneste som likevel valgte å ta sjansen på å gi anbud. Høsten 2020 kunne BA fortelle at selskapet var på konkursens rand og alle ansatte ble permittert. To år senere er konkursen et faktum.

– Oppbudet gjelder i hovedsak TSR. Vi leverte et tilbud basert på den offentlige utlysningsteksten. Sammenlignet med budsjettene, ser man store avvik på enkelte poster. Noen av disse ble kastet på oss i prosessen. For en privat aktør å skulle forholde seg til en kommune som gjør endringer underveis, som innebærer vesentlige kostnader, uten tilført ekstra kostnader, er vanskelig, sier Monsen.

Han mener utfordringene som CoEvent støtte på ble formidlet til Bergen kommune, både under og etter at arrangementet hadde funnet sted.

– Jeg føler ikke vi har fått særlig gehør.

Kommunen: – Må ta lærdom

Finansbyråden ønsker at Bergen skal være en attraktiv by for mesterskap, kultur- og andre arrangementer, også for eksterne arrangører.

– Dette er en gammel sak som jeg har fått på mitt bord. Når jeg ser tilbake på kontrakten og hva som sto i den, så er avtalen ganske tydelig. Det lå ingen underskuddsgaranti, men en betydelig økonomisk oppside hvis ting gikk bra. Så må vi erkjenne og ta med oss videre at det bare var en aktør som leverte anbud, og at andre aktører betraktet anbudet som lite attraktivt, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) til BA.

Bergen kommune har et ønske om at denne typen arrangementer skal være attraktive for næringslivet å ta del i.

– Vi må skape en felles forståelse for hva som skal være sikkerhetskrav på denne typen arrangementer. Jeg registrerer at CoEvent mener Bergen kommune ikke ga dem tilstrekkelig støtte. Til sammenligning stilte kommunen opp med flere titalls millioner til Sykkel-VM, sier Larsen, og viser til at arrangøren likevel gikk på en økonomisk smell.

Bergen kommune har satt av penger til sykkelrittet Tour of Norway i mai, og det er planer om et nytt verdenscupstevne i triatlon rundt Vågen neste år. Fjordsteam blir trukket frem som et annet positivt arrangement for byen i året som har gått.

– Organisatorisk har vi vist en rekke ganger at store arrangementer lar seg gjennomføre i byen vår, og at vi kan arrangere fantastiske mesterskap. Men vi ønsker at rammebetingelsene skal være gode og forutsigbare, sier Larsen.

Bør ta lærdom

Haavard Monsen erkjenner at også han fortjener å få kritiske spørsmål.

– Vi var fornøyde med at vi fikk tilslaget på et så stort og gøy prosjekt (Tall Ships Races, red.anm.), som vi håpet skulle åpne nye dører. Vi kunne vært tydeligere og tøffere under prosessen. Vi fikk dårlig tid, og planleggingen burde skjedd langt tidligere. Dette er noe jeg mener den nye finansbyråden bør merke seg, og kan ta lærdom av, svarer han.

Monsen legger til at han var godt fornøyd med samarbeidet CoEvent hadde med kommunen i forbindelse med byens 950-årsjubileum.

– Her hadde kommunen øremerket en egen koordinator slik at vi slapp å forholde oss til ulike etater som hadde nye krav underveis.

Lider personlig tap

– Hvilke tanker gjør du deg i dag, tre år etter TSR?

– Jeg har hatt et mål om å finne løsninger og gjøre opp overfor kreditorene. Derfor begjærer vi oppbud først nå, og ikke for to år siden. Vi ble også rammet av pandemien.

– Personlig har jeg ikke tatt ut lønn i selskapet. Med konkursen løper jeg også et høyt personlig tap. CoEvent er et selskap jeg har drevet siden 2005. Vi har betalt de aller fleste kreditorene, ikke bare for TSR, men også andre prosjekter. Dessverre har ikke alle fått betalt fullt ut, sier Haavard Monsen.