Førsteplassen var i 2019 Ove Sverre Bjørdal sin. Men Bjørdal, som har vært sykemeldt nesten hele perioden, tar ikke gjenvalg.

– Når jeg opplever at partiet velger en annen retning enn jeg står for, og det som har vært partiets linje siden 1991, da er det ikke rett å stille seg i brodden for det igjen, sa han.

Sp er splittet i to leire i bystyret i dag. En leir som samarbeider med det Ap-ledede byrådet om budsjett, og kanskje mest berømt – i bybanesaken. Og en leir som er i opposisjon til byrådet.

Tungesvik og Bjørdal er på den førstnevnte politiske linjen, men tross at han tilhører mindretallet i Sps bystyregruppe vil Tungesvik ta opp kampen om førsteplassen på Senterpartiets valgliste i Bergen, høsten 2023.

– Det har skjedd store brytninger i Sps politikk i Bergen denne perioden. Tre ferske partimedlemmer går i mange saker for en annen kurs enn alle de andre listetoppene, inkludert meg. De ønsker en høyredreining av politikken vår. I denne diskusjonen kan jeg velge å være enten en deltaker eller passiv tilskuer, sier Tungesvik.

De tre ferske partimedlemmene han sikter til er Olav Reikerås (75), Anne-Brit Reigstad (68) og Thomas Flesland (37). Sistnevnte ble valgt inn for Frp i 2019, men etter konflikt og eksklusjon fra Frp har han representert Sp fra i fjor høst.

I det daglige er Tungesvik partner i advokatfirmaet HLT.

– Selv om jeg fortsatt har liten tid ved siden av den jobben, tar jeg ansvar ved å stille meg til disposisjon som talsmann og førstekandidat for Senterpartiets tradisjonelle politikk og allianser, de samme som vi fører nasjonalt. Medlemmene i partiet har dermed et reelt valg av retning for partiet i Bergen, sier han.

– Vil du takke ja til andre listeplasseringer enn førsteplassen?

– Nei, svarer Tungesvik.

Mener de har fått til mye

Bergen var faktisk den kommunen der Senterpartiet fikk flest stemmer i både 2019 og 2021. Tungesvik mener at han og Stig Torgersen, gjennom samarbeidet med byrådspartiene, har fått til mye konkret politikk.

– Vi har fått styrket frivillighet, kultur, jordvern, trygge skoleveier og mange helse og omsorgstiltak.

Det var bare Tungesvik og Torgersen fra Sp som ønsket budsjettsamarbeid.

– Men slik sikret vi fremdrift for Slåtthaug Arena, at det blir World Cup Triatlon på Bryggen, og en kommunal strømstøtte til både bymuseene og sosialhjelpsmottakere.

Som nevnt er det muligens bybanesaken som har gjort Tungesvik og Torgersen til berømte skikkelser i Bergen. Sammen med Odd Arild Viste i Rødt, sikret de flertall for dagløsningen gjennom sentrum.

Det manglet ikke på reaksjoner, verken internt i eget parti eller blant motstandere av Bybanen generelt og dagløsningen spesielt.

– Vi hadde et partivedtak på å bygge Bybanen til Åsane, men ikke foran Bryggen. Men da de nye utredningene kom, viste det seg at vårt partivedtak var politisk umulig å få til. Slik måtte vi velge mellom å forkaste Bybanen eller godta at den går langs Bryggen.

Tungesvik peker på det han mener er forbedringer i avtalen, som batteridrift langs Bryggen og at næringsdrivende som får tap i byggeperioden skal vurderes for kompensasjon.

– Skal vi få penger fra staten gjennom Bymiljøavtalen, er vi avhengig av et vedtak om Bybanen. Uten flertall kunne Bergen gått glipp av cirka 20 milliarder kroner til Ringveg øst og mange andre veier.

Han mener å ha oppfattet at Høyres nye førstekandidat foran valget i 2023, Christine Meyer, også mest av alt ønsker å legge kampen om bybanetraseen gjennom sentrum død.

– Bybanesaken var Høyres instrument for å få byrådsmakt, men nå ser det ut til at de skroter den og ikke ønsker flere omkamper. Da er luften i ferd med å gå ut av ballongen.

Han mener at for Senterpartiets del blir derfor valget om de skal søke å få til resultater og Senterparti-politikk.

– Eller om vi skal gå for protest og omkamp, for andre gang.

– Har ikke tatt stilling til det

Stig Torgersen har tidligere sagt at han ønsker gjenvalg. Men kandidaten som mange tror rent faktisk vil ende på toppen av listen, Thomas Flesland, sier at han ikke har uttalt noe ønske om å stå der.

– Det er tidlig i prosessen. Nå kommer komiteen med et utkast, det blir en liten intervjurunde der, og vi må se hva de tenker, sier han.

– Er det aktuelt for deg å ta imot førsteplassen, om du blir pekt på?

– Det følger med mye å stå på en førsteplass, både før og etter valget. Jeg har ikke tatt stilling til det, og det er noe jeg må diskutere med andre. Egentlig er jeg veldig avslappet til prosessen.

– Hva tenker du om Tungesvik sin uttalelse om at det dreier seg om et retningsvalg for Senterpartiet?

– Jeg skjønner ikke helt hva han legger i det. Vi er et sentrumsparti som skal søke gjennomslag om det er snakk om et høyreside eller venstresidebyråd. Det narrativet han spinner kjenner jeg meg ikke igjen i i det hele tatt.

– Dersom Tungesvik får førsteplassen, kan du da samarbeide med ham i partiet?

– Det må jeg nesten vurdere, om det blir tilfelle. At han ønsker førsteplassen kom rett og slett litt overraskende på meg.