Tar trolig et par år på å hente inn igjen korona-forsinkelser i tingretten

Koronapandemien gir Bergen tingrett store utfordringer. Denne høsten ligger det 150 forsinkede straffesaker og venter. Det kan gi lavere straff.