Tre uker etter den dramatiske bilferden natt til 13. mai, er det ennå ikke fastslått om ulykken skyldtes førerfeil eller teknisk svikt med bilen.

Onsdag forsøkte sjåføren i 40-årene å få tilbake førerkortet som er midlertidig beslaglagt, men retten i Bergen sier nei.

Mer sannsynlig med førerfeil

I en kjennelse som BA har fått innsyn i, slår Hordaland tingrett fast at hendelsen sannsynligvis skyldes menneskelig feil.

«Retten kan slik saken er opplyst ikke utelukke at hendelsen skyldes tekniske svikt, men finner slik saken nå står at det er mer sannsynlig at hendelsen skyldes førerfeil, enn teknisk svikt», skriver dommeren.

I politiavhør har sjåføren forklart at bilen kjørte av seg selv mens han forsøkte å bremse, men at bremsene ikke fungerte.

Rapport fra Tesla

Politiet i Bergen har imidlertid innhentet kjøretøydata fra Tesla hvor det ikke er registrert aktivering av bremsepedal, samt at det er registrert ulike endringer i gasspedalens vinkel (Accelerator Pedal Position).

Tesla bemerker også at ingen av førerstøttesystemene kan bevege på gasspedalen, men at to sensorer i dette tilfellet har fanget opp bevegelse i gasspedalen. Det må skyldes at den er flyttet av en «ekstern kilde» som førerens fot, skriver bilfabrikkanten.

Eller på engelsk:

«Please also note that none of the vehicle´s controls (such as Autopilot or Trafic-Aware CruiseControl) have the ability to physically move the accelerator pedal. If the pedal moves, as confirmes by two independent sensors, the movement is caused by an external source such as the driver´s foot».

Selv om det gjenstår en del etterforskning, mener retten at det er mer sannsynlig at sjåføren har vært uaktsom og brutt veitrafikkloven enn at han ikke kan klandres for ulykken.

– Sterkt behov for førerkort

Taxisjåføren ønsket ikke selv å stille opp i retten å forklare seg onsdag, men overlot til dommeren alene å ta avgjørelsen på bakgrunn av dokumentene i saken.

Som taxisjåfør har mannen et sterkt behov for førerkort, og det vil derfor være tyngende for ham å være uten førerrett.

Retten mener likevel at førerkortbeslaget er nødvendig. Det blir særlig lagt vekt på sakens alvorlige karakter.

«Kjøringen innebar stor fare for liv og helse, og det fremstår tilfeldig at ulykken ikke fikk alvorlige konsekvenser for personene siktede passerte», fastslår dommeren.

I høy fart skal Teslaen ha kjørt på fortauet i Torggaten for deretter å kollidere inn i uteserveringen på utestedet Lille.

Han kjørte deretter i høy fart inn på Torgallmenningen hvor han kolliderte i Narvesenkiosken. Flere fotgjengere måtte hoppe eller løpe unna for å unngå å bli truffet.

Video fra ulykken

I en video av den ville ferden som ble tatt av en privatperson, kan det se ut som om bremselysene på drosjen er på hele veien før det smeller, men dette forhold er ikke kommentert i rettens avgjørelse.

Politiet får derfor medhold i å holde sjåførens førerkort beslaglagt i ytterligere tre måneder.

Når rapporten fra Statens vegvesen foreligger, vil påtalemyndigheten foreta en ny vurdering om det fortsatt er behov for førerkortbeslag.

Avgjørelsen om førerkortbeslaget kan ankes til Gulating lagmannsrett.