Ryktene har versert en stund i kultur-Bergen om at avgjørelsen er tatt. Og at den er endelig. Men ingen – verken styreleder Ole Berrefjord eller Hjelmeland selv – vil utad bekrefte eller avkrefte påstanden.

  • Teater

BA har sjekket saken. Alle tips er entydige: DNS må se seg om etter ny teatersjef i løpet av året.

Bjarte Hjelmeland overtok formelt stafettpinnen etter Morten Borgersen 1. januar 2008. Åremålet hans varer i fire år, til ut 2011.

SIGNALER: Før jul fortalte BA at Hjelmeland var svært usikker på om han skulle fortsette i fire nye år. Styret hadde da bedt teatersjefen om å ta en avgjørelse før 2009 ebbet ut.

Utad har begge parter de siste månedene sagt at man er midt i en prosess og at ingen endelig avgjørelse er tatt.

Men BA vet at signalene fra teatersjefen lenge har vært klare – at han ønsker å flytte tilbake til Oslo, ikke minst for å få mer tid sammen med sin like travle samboer Terje Stenstad.

Dette skal være en avgjørelse som har modnet seg over tid, og som nå er irreversibel.

UENIGHET: BA har også grunn til å tro at indre, profesjonelle uenigheter er medvirkende til at vektskålen landet slik det bergenske kulturlivet fryktet.

Før jul sa Hjelmeland følgende til BA:

«Jeg har kjærlighetslivet mitt i Oslo, og mye av mitt sosiale liv er der. Dessuten ønsker jeg å være mer skuespiller. Nå har jeg knapt overskudd til å prøve. Arbeidspresset er stort. Det samme med ansvar og fokus. Jeg er heller ingen stor administrator».

POPULÆR: Alle vet at han elsker teaterhuset DNS og jobben med å utvikle et repertoar. Bergens befolkning har også vist å sette pris på den energiske bergenseren, som gir mer av seg selv enn man kan forlange i arbeidsinstruksen.

Publikum har kommet tilbake til DNS, og alle – fra ordfører til kulturkjendiser – har ønsket at Hjelmeland skal ta fire nye år. Styret la også til rette for at så skulle kunne skje.

Men et forslag om at han kan få et åremål på to år istedenfor fire, har likevel ikke fått aksept.

DNS må derfor starte jakten på ny teatersjef allerede før sommeren. Hjelmeland ble selv hyret inn halvannet år før han formelt tiltrådte, og skal teatret få en like populær og profilert sjef, må de være på banen allerede nå.

Et styremøte før påske vil avklare den videre gangen.