– Vi har fått smake på karamellen, men nå tar de den rett ut av munnen vår, sier Øystein Grytøyr, som er en av beboerne som står i fare for å miste fibernettet.

Tirsdag i forrige uke mottok ti husstander i Torkjelsvegen på Os et brev fra Telenor – helt uten forvarsel. Telenor informerer i brevet om at de stenger fiberlinjen inn til deres boliger 1. mars, og at de nå vil få tilbud om å gå tilbake til tidligere løsning på kobberkabelen. Telenors forklaring:

– Vi har ikke blitt enige om en forlengelse av avtalen med grunneier i området, sier regional informasjonssjef i Telenor, Per A. Meling.

Stor hastighetsendring

Nabolaget, som ligger et stykke unna det kommunale vannanlegget, har ikke vann og kloakk, men gammel selvkost-teknologi. De fem beboerne BA møter, forteller at det var en fryd da de fikk fiber og kontakt med sivilisasjonen for ett og et halvt år siden. Nå går de fra en hastighet på 50/50 Mbit på fibernett til 3/0,5 Mbit på gammel teknologi, noe som vil si at hastigheten på bredbåndet blir kraftig redusert.

Verken grunneier, Anne Lunde, eller Telenor vil uttale seg om hva avtalen går ut på. Regional informasjonssjef i Telenor, Per A. Meling, forteller at de kun har hatt en muntlig avtale med grunneieren. De har i løpet av tiden fibernettet har ligget i bakken, ikke kommet til enighet om en skriftlig avtale. Heller ikke annen plassering av utstyr er mulig i området.

Øystein Grytøyr og resten av beboerne i Torkjelsvegen står likevel igjen uten svar.

– Det virker som at ingen tenker på oss, som er en tredjepart i denne konflikten, sier Ole Ragnar Frister.

(Nesten) alltid løsning

Telenor har rullet ut fiber til husstander og bedrifter i flere år. Men har ikke opplevd å måtte grave opp fiberkablene igjen.

– Vi har alltid forhandlinger med grunneiere, men kommet i mål med plassering av utstyr og avtaler, sier Meling.

Telenor har i dag bygget ut fiber i store deler av Bergen og omegn, og holder stadig på med utbygging i Hordaland.

Kostnadene på utbygging av fiber varierer på lengden fra sentralen og ut til kundene, i tillegg kommer det an på topografi. Skal det graves i kommunal vei, kommer også kostnadene kommunene pålegger Telenor i forhold til gravedybde.

Tar kostnadene

Fibernettet blir brukt til TV, surfing og telefoni. Det er blitt gjort investeringer i boligene, blant annet flere punkter i veggene.

Telenor informerer om at de tar alle kostnadene rundt gravingen. De ønsker ikke å gå inn på hvor mye dette vil koste. I tillegg lover de full kompensasjon til de berørte.

Håper på løsning

Det er ikke blitt fastsatt noen dato for fjerning av fiber og koblingsskap. Dersom de ikke kommer til enighet i denne konflikten, vil likevel rørene bli liggende i bakken.

– Vi håper at vi fortsatt kan finne en løsning, sier Meling, og legger til at det må skje raskest mulig.

Torkjelsvegens beboere ønsker oppklaring i saken, og forteller at det har blitt mye spekulering den siste tiden.

– Vi skulle ønske grunneier var tøff nok til å inkludere oss i denne konflikten fra begynnelsen, sier Øystein Grytøyr.

BA har vært i kontakt med grunneier, Anne Lunde, som forteller at hun kjenner til brevet som er blitt sendt ut av Telenor. Hun er for tiden bortreist og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Telenor har opplyst at også grunneier vil miste fibernettet fra 1. mars.