Oslo Tingrett har bestemt at mediene skal få lov å overføre de sakkyndiges forklaring under terrorrettssaken.

Beslutningen, som kom fredag, gjelder både de rettsoppnevnte sakkyndige og vitnene fra Den rettsmedisinske kommisjon.

Oslo tingrett har også vedtatt at forklaringen til psykiater Randi Rosenqvist, som er mangeårige leder av Den rettsmedisinske kommisjon, vil kunne overføres dersom den tiltalte samtykker i at hun forklarer seg for åpen rett.

Rosenqvist har flere ganger uttalt at hun ikke finner noen tegn til at Breivik har en psykose.

Helt direkte vil TV-overføringen imidlertid ikke bli. Oslo tingrett har inngått en avtale med NRK om at de skal legge inn en ekstra forsinkelse slik at retten vil kunne vurdere fortløpende om personsensitive opplysninger om tiltalte og hans nærmeste skal kringkastes.

HENSYN TIL DE PÅRØRENDE

– Oslo tingrett har valgt å holde fast ved avgjørelsen om at Breiviks forklaring i retten ikke skal kunne vises på TV. Dette er fordi det vil bli en for stor belastning for de pårørende og etterlatte dersom Breiviks forklaring skal vises, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen til NTB.

– Hvis den overføres på TV, vil forklaringen hans bli vist om og om igjen, og dette kan bli en for stor påkjenning for de pårørende.

Moe påpeker likevel at pressen vil kunne referere alt det Breivik forteller i retten.

PROFESJONELLE VITNER

Fredag besluttet Oslo tingrett også at mediene vil kunne fjernsynsoverføre de sakkyndiges forklaringer under rettssaken direkte. Dette gjelder både de rettsoppnevnte sakkyndige og vitnene fra Den rettsmedisinske kommisjon.

– Tingretten mener det er viktig at de sakkyndiges forklaringer blir sendt på TV, og har derfor åpnet for at profesjonelle vitner, slik som sakkyndige og polititjenestemenn, kan filmes og sendes direkte, sier Moe.

Forklaringene til ikke-profesjonelle vitner, som for eksempel AUF-ungdommer, vil derimot ikke kunne bli overført.

GIS TIL RIKSARKIVET

Rettssaken vil bli filmet og overført til 17 tingretter rundt omkring i Norge, og Oslo tingrett har bestemt at disse opptakene vil bli gitt til Riksarkivet.

– Opptakene skal klausuleres i 60 år, og kan brukes til forskningsformål. Det er viktig at det blir laget en fullstendig dokumentasjon av hele rettssaken, sier Moe.

Det vil derfor ikke bli mulig for allmennheten å se opptakene før om 60 år, og Riksarkivet kan også velge å forlenge klausuleringen.

Oslo tingrett har tidligere vedtatt at Riksarkivet skal få opptak av hele rettssaken slik at de kan bli tatt vare på for ettertiden.

To tidligere bekjente av den terrortiltalte, som skal vitne under rettssaken, anket denne avgjørelsen til lagmannsretten fordi de var bekymret for hvordan vitneutsagnene deres kan bli brukt i framtiden.

Oslo tingrett har derfor gjort en ny vurdering av saken, og kommet fram til at deres første beslutning skal opprettholdes.

– Forklaringene deres vil ikke bli kringkastet før om tidligst 60 år, så vi mener at hensynet til deres person er ivaretatt, sier Moe.