Som avgangselev på videregående skole er jeg bekymret for vår evne til å prestere på eksamen i år. Jeg går på påbygging til generell studiekompetanse ved Årstad videregående skole.

Påbygg skal tilsvare tre år med studiespesialiserende på ett år, noe som gjør at undervisningen må foregå i et betydelig høyere tempo.

Vi har ofte to-tre vurderinger i uken, i form av prøver, innleveringer, presentasjoner og fagsamtaler. Jeg og flere av mine medelever opplever dette som utrolig vanskelig og krevende.

På toppen av dette, ble min klasse svært hardt rammet av lærerstreiken i høst. Vi mistet hele 5–6 uker med undervisning i alle fag, unntatt matematikk. Dette betyr at vi gikk glipp av viktige kapitler i fag som vi kan bli trukket opp i på eksamen.

Er det virkelig forsvarlig å trekke opp elever til eksamen i noe de ikke har hatt undervisning i?

Vi har heller aldri hatt eksamen før på grunn av pandemien, og vi er derfor usikre på hva som forventes av oss under eksamen. Det bidrar til stress og usikkerhet i en allerede krevende situasjon. Vi trenger en rettferdig og nøyaktig vurdering av vår kompetanse, eksamen er ikke det rette alternativet for å oppnå dette i år.

Lærerstreiken i høst påvirket vår forberedelse til eksamen. Vestland fylke, og da spesielt Bergen kommune, var blant de hardest rammede av streiken. Vi har gått glipp av verdifull undervisning som er relevant for eksamen. Dette har skapt en ujevn fordeling av kunnskap og kompetanse mellom oss elever fra ulike deler av landet.

Det er urettferdig at noen av oss har hatt mindre undervisningstid enn andre, og at vi som er hardest rammet må konkurrere mot de som ikke var berørt av streiken.

Les også

Jeg er glad det blir eksamen til våren

Om Utdanningsdirektoratet velger å avholde eksamen i år, vil årets opptak til høyere utdanning være det mest urettferdige noensinne. Vi vil bli tvunget til å konkurrere mot elever fra tidligere år som av ulike grunner, som folkehøgskole, forsvaret eller friår, søker sammen med oss.

Disse elevene tok ikke eksamen på grunn av pandemien og fikk derfor søke høyere utdanning uten eksamenskarakterer. Dette førte til at de gjorde det bedre enn de ville gjort under normale omstendigheter. Å avholde eksamen i år vil dermed ikke gi en rettferdig sammenligning mellom oss og fjorårets elever.

Det føles som om vi skal delta i et løp, men at noen av oss har blitt holdt igjen på startstreken mens andre allerede har løpt noen runder. Å konkurrere mot elever som har hatt mer undervisning enn oss, eller fjorårets elever som ikke tok eksamen på grunn av covid-19, vil være urettferdig og urimelig.

Les også

Bergensfedre: – Ungdommene våre blir rammet to ganger

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å sikre en rettferdig vurdering av vår kunnskap og ferdigheter, ikke bidra til å forsterke urettferdighetene som allerede eksisterer i utdanningssystemet.

Det er på tide å tenke utenfor boksen og finne alternative evalueringsmetoder som kan sikre en rettferdig vurdering av vår kunnskap. Det finnes mange muligheter, for eksempel prosjektarbeid eller kontinuerlig vurdering gjennom hele skoleåret.

Slike alternative evalueringer vil gi oss muligheten til å vise vår kompetanse på en måte som passer bedre for oss og som er mindre stressende og mindre påvirket av covid-19 og lærerstreiken.

Vi elever må bli hørt i denne saken. Vi ønsker å bli evaluert på en rettferdig og objektiv måte. Vi mener at alternative evalueringer bør vurderes for å sikre dette.

Vi vil ikke at vår mentale helse skal lide på grunn av en eksamen som kan virke urettferdig og usikker. Derfor ber jeg Utdanningsdirektoratet om å ta hensyn til vår situasjon og avlyse eksamen for oss avgangselever i år.