Gå til sidens hovedinnhold

Tidligere Ap-statsråd Per Kleppe er død

Per Kleppe er død, 97 år gammel. Den tidligere finansministeren var delvis oppvokst i Bergen.

Kleppe døde etter kort tids sykeleie den 10. mars.

Det opplyser Arbeiderpartiet i en pressemelding torsdag kveld.

Kleppe var statssekretær i Gerhardsen-regjeringen fra 1957 til 1962, og statsråd i tre Arbeiderparti-regjeringer under Trygve Bratteli og Odvar Nordli.

– Det var med vemod vi mottok meldingen fra familien om Per Kleppes bortgang. Han var en av de viktigste Arbeiderparti-politikerne i forrige århundre. Med kraft og framsynt klokskap la han føringer for forvaltningen av de norske oljeinntektene, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Til Bergen som seksåring

– Kleppe bidro også avgjørende til at Norge klarte å holde arbeidsledigheten nede gjennom 1970-tallet, da den økte i de fleste andre vestlige land. Norge har mye å takke ham for, sier Støre videre.

Per Andreas Hildhe Kleppe ble født 13. april 1923 i daværende Kristiania, men var bare seks år gammel da familien flyttet til Bergen.

Per Kleppe var handelsminister 1971-72, finansminister 1973–79 og planleggingsminister 1980–81.

Han var den lengstsittende finansministeren på 1900-tallet med sine seks år i departementet og i en tid da Norge begynte å nyte godt av oljeinntektene fra Nordsjøen.

Kleppepakken

I sine mange år i Finansdepartementet var Kleppe sentral i å utforme norsk økonomisk politikk i en tid da grunnlaget for norsk oljeøkonomi ble lagt.

Mest kjent er han for begrepet «Kleppepakken» som gikk ut på at LO aksepterte lavere nominelle lønnstillegg mot at staten ga skattelette og garanterte at prisstigningen ikke ville bli for stor, Dette ble grunnlaget for det inntektspolitiske samarbeidet som lever i beste velgående og fortsatt er grunnlaget for lønnsoppgjørene her i landet.

Selv sa Kleppe tørt at «Uttrykket er skapt av pressen, og det betegner at man i forbindelse med inntektsoppgjørene også gjennomfører en rekke offentlige tiltak som sammen med selve inntektsoppgjøret setter oss i stand til å gjennomføre pris- og inntektspolitikken på en bedre måte enn det som ellers ville vært mulig.»

Kleppes hovedmål var å sikre full sysselsetting i en tid med internasjonal økonomisk lavkonjunktur.

–Per Kleppe var en av de første som gikk ut mot toneangivende land i vest og forlangte av dem en mer målrettet og aktiv politikk for å hindre arbeidsløshet, har tidligere statsminister Odvar Nordli sagt.

Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden

Fra 1981 til 1988 var han generalsekretær i Efta i Genève. Han ledet også en rekke store komité- og utvalgsutredninger.

Kleppe skrev flere bøker om økonomi og hadde flere politiske og offentlige tillitsverv. Han var medlem av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, et av forløperne til dagens Norges forskningsråd.

Per Kleppe ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden og mottok også en rekke andre lands ordener, blant annet storkors av den portugisiske Kristusordenen, Det jugoslaviske flaggs orden med gullstjerne i halsbånd (3. klasse), storkors av Finlands løves orden, storkors av Den islandske falkeorden og storkors av den svenske Nordstjerneordenen.

Kommentarer til denne saken