«Arne var ein ruvande politikar både lokalt og nasjonalt og me i Voss Arbeidarparti er takksam for det som Arne har hatt å seia for arbeidarrørsla her på Voss gjennom mange år. Arne var æresmedlem i Arbeidarpartiet som takk for den innsatsen han hadde ytt for partiet», skriver Voss Arbeidarparti på sine nettsider.

Arne Ragnar Nilsen ble født i Bergen 14. januar 1924. Han var 17 år gammel da han begynte å jobbe i NSB i 1941. Han gikk jernbaneskolen i 1945, og ble jernbanefullmektig i 1963.

Hans politiske karriere startet for alvor da han i 1952 kom inn i kommunestyret i Voss. Der ble han sittende i 15 år, inkludert tiden som ordfører 1960-63. Han ble formann i Voss Arbeiderparti i 1956, et verv han hadde i tre år. Han var leder i Hordaland Arbeiderparti 1966-73.

Han satt på Stortinget i 20 år, mellom 1965 og 1985. Den siste perioden var han president i Odelstinget.

Han var kommunal- og arbeidsminister i Odvar Nordlis regjering 1978-79 og deretter sosialminister fra 1979 til 1981.

Nilsen fortsatte å engasjere seg etter at han gikk ut av rikspolitikken, ikke minst på trykk her i BA.

«Då me markerte at han hadde 70 års medlemskap i Arbeidarpartiet framheva han at me skulle vera stolte og glade at man lever i eit land der ein som han, ein heilt vanleg jernbanemann, fekk høve til å sitja ved Kongens bord og verte president på Stortinget. Han meinte det viste styrkja i det norske demokratiet og at det måtte me hegna om i framtida», skriver lokallaget etter at det i går var kjent at den lokale Ap-høvdingen hadde gått bort.

Arne Nilsen døde på Voss sjukeheim torsdag, opplyser familien hans til NTB.