Tilliten fortsatt tynnslitt etter Vigilo-høringen: Engø i fare for å få fyken

Vigilo-høringen førte meg seg begrenset nytt, men den bidro ikke til å styrke opposisjonens tillit til skolebyråden.