Det blir en kraftig opptrapping av lærerstreiken fra og med tirsdag. Nesten 3000 nye medlemmer i Utdanningsforbundet tas ut i streik.

22 nye skoler i Bergen tas ut i streiken, og totalt blir nå alle kommunens 24 kombinertskoler og ungdomsskoler berørt.

Se liste over de rammede skolene under

Skolen i Bergen som fra tirsdag kommer til å ha flest lærere i streik, er Rothaugen skole i Sandviken. Der tas 52 lærere ut. Rektor Hanne Hovlands var ikke kjent med streikeuttaket da BA snakket med henne i forrige uke.

– Det betyr at nesten alle er tatt ut nå. Vi får se om vi kan klare å gi et visst tilbud til elever som allerede har et tilpasset tilbud ved skolen, sa Hovland.

Skjermer første klasse

Fra før er om lag 3500 medlemmer av Utdanningsforbundet i streik. I tillegg har Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag tatt ut et 40-talls medlemmer hver.

Fra tirsdag går altså rundt ytterligere 3000 lærere ut i streik. De fleste jobber på skoler i Bergen og Bærum, steder som allerede er rammet. Bryne og Trondheim har ikke hittil vært direkte berørt, men Utdanningsforbundet tar nå ut medlemmer også her.

Det er flest ungdomsskoler og videregående skoler som omfattes. Elever i første klasse skjermes også denne gangen.

– Fastlåst

Det er ingen planer om ny mekling mellom de streikende lærerne og KS. Forsøkene før og gjennom helgen på å få partene til å bevege seg mot en løsning på konflikten, førte ikke frem, skriver VG.

– Det er fastlåst. Vi har hatt møte med partene i det siste. Men nå er situasjonen den at det ikke er planlagt ny megling, sier riksmekler Mats Ruland til avisen.

Hensikten med opptrappingen er å legge press på motparten, understreker lærerorganisasjonene.

– Dette gjør vi for å presse KS tilbake til forhandlingsbordet, for å få dem til å bevege seg. Det har vi ikke lykkes med til nå. Vi gjør alt vi kan for å finne en løsning, slik at vi kan få avsluttet streiken så raskt som mulig, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB før helgen.

Etter det NTB fikk opplyst før helgen ble det på lærersiden jobbet med og vurdert et konkret tilbud som arbeidsgiver KS mener møter lærernes krav i lønnsoppgjøret.

– KS har presentert et konkret og konstruktivt forslag som burde kunne bidra til å løse streiken. Vi ønsker en løsning, slik at elevene kan komme tilbake på skolen. Samtidig må vi forholde oss til kommunenes økonomiske rammer og avtalen som er inngått med alle andre fagforbund i kommunesektoren, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS til NTB.

– Ingen vilje

Handal avviser blankt at KS har imøtekommet lærernes krav. Han fremholder at Utdanningsforbundet har lagt frem flere forslag til løsninger og tiltak mot mindrelønnsutviklingen for lærerne – også under de siste anstrengelsene hos Riksmekleren gjennom helgen.

– KS har avvist alle våre løsningsalternativer i prosessene hos Riksmekleren nå. Det er rett og slett ingen vilje til å finne en vei ut av denne streiken, det er tvert imot en motvilje. Jeg mener det er åpenbart at KS spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Barn og elever må betale for prisen for det, sier han til NTB mandag morgen.

Oppgjøret i kommunesektoren, som ble akseptert av samtlige andre grupper som var omfattet, har en ramme på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det lærerne reagerer på, er fordelingen innenfor denne rammen. De fremholder at de nok en gang har fått en mindre del av kaken, til fordel for andre grupper.

Utdanningsforbundet ønsker dessuten å prioritere de lærerne som har lengst utdanning og ansiennitet, og høyest lønn. Disse får egne tillegg som gjelder fra neste år. De fleste lektorer med lengst utdanning og ansiennitet vil etter dette lønnsoppgjøret få godt over 700.000 kroner i årslønn, med stillings- og funksjonstillegg, fremholder Gangsø.