Forholdene i tiltalen gjelder flere millioner i svart omsetning i en rekke aksjeselskap som er kanalisert inn på de tiltaltes egne private bankkonti og til nære familiemedlemmer. Pengene skal deretter ha blitt hvitvasket og investert i eiendom.

Det opplyser Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter i en pressemelding.

– I tillegg omfatter tiltalen bankbedragerier, dokumentfalsk, Nav-bedrageri og omfattende overtredelser av regnskapslovgivningen, forklarer statsadvokat Rudolf Christoffersen som har tatt ut tiltalen i saken.

To av de tiltalte er et samboerpar i 30-årene. I tillegg er en mann i midten av 20-årene tiltalt i saken.

Politiet mener at den eldste broren er antatt hovedmann. Ingen av dem har erkjent straffskyld i politiavhør.

Jørgen Riple er oppnevnt som hans forsvarer. Til TV 2 sier advokaten at hans klient erkjenner delvis straffskyld.

– Vi var klare over at det kom til å bli en omfattende tiltale. Det vi reagerer på er det varslede inndragningskravet på 19 millioner kroner. Det var betydelig høyere enn vi hadde forventet, sier Riple.

37-åringen erkjenner ikke straffskyld for noen Nav-bedrageri.

– Han fastholder at han var arbeidsledig i den perioden han mottok dagpenger og at han ikke utførte arbeid for de selskapene som fremgår av tiltalen, sier Riple til BA.

Etterforsket siden 2019

Den straffbare virksomheten pågikk i cirka ti år før det ble oppdaget av Skatteetaten, og meldt til politiet som høsten 2019 startet etterforskning. Saken var ferdig etterforsket høsten 2022.

– Hvorfor tok det så lang tid?

– Skatteetaten har gjort et godt og grundig i arbeid, men det er bekymringsfullt at forholdet ikke er fanget opp av kontrolletatene før Skatteetaten reagerte. Det har vært en omfattende etterforskning og sakens dokumenter er på 80.000 sider, sier Christoffersen til BA.

Han mener svikt i kontrollsystemene har gjort det mulig å eie og drive aksjeselskap med millionomsetning og en rekke ansatte samtidig som øverste sjef i selskapet mottar dagpenger fra Nav.

Han mener vi er nødt til å få på plass systemer som gjør det lettere for kontrolletatene å fange opp svindel med trygdeytelser i næringslivet og annen alvorlig økonomisk kriminalitet.

– Det må bli lettere å dele informasjon mellom kontrolletatene. Det er viktig at personvernhensyn ivaretas i offentlige etater, men samtidig må vi unngå at dette misbrukes slik at alvorlig samfunnsskadelig økonomisk kriminalitet ikke oppdages.

Vil kreve inn 25 millioner

– Kriminell virksomhet skal ikke lønne seg, og utbytte fra straffbare handlinger skal inndras, sier Christoffersen.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om inndragning av cirka 25 millioner kroner som de mener er utbytte fra den kriminelle virksomheten.

Dette inkluderer også verdistigning på eiendommer som er kjøpt og/eller pusset opp med midler fra straffbar virksomhet.

Advokat Einar Råen forsvarer den kvinnelige tiltalte.

– Hun har hatt en meget beskjeden rolle i driften av disse selskapene og har ikke hatt noen formell styring, sier Råen.

Kvinnen erkjenner ikke å ha gjort noe straffbart.

– I ettertid ser hun at noen disposisjoner har vært uheldige, men det har aldri vært meningen eller hensikten å begå straffbare forhold, noe hun heller ikke har hatt interesse av, sier Råen til BA.

Omfattende rettssak

Hovedforhandling i saken er berammet til oppstart høsten 2023. Det er satt av 60 dager til rettssaken.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av postene der det er tatt ut tiltale, sier Ivar Abrahamsen, som er forsvarer for 26-åringen.

Mannen har ikke vært varetektsfengslet.

– Han samarbeider og har gitt forklaring til politiet, sier Abrahamsen.

Presisering: Artikkelen er oppdatert med kommentar fra hovedtiltaltes forsvarer om at hans klient ikke erkjenner straffskyld for Nav-bedrageri. Tilføyelsen er gjort 3/2 2023 kl 1554