To ulykker på kort tid

To biler har kollidert på Hamrevegen i Fana. Og ved Vestkanten er det trafikale problemer på grunn av et trafikkuhell.