Togentusiaster var samlet i hopetall ved Garnes stasjon, hvor Museet Gamle Vossebanen etter planen skulle toge inn på perrongen, og plukke med seg de oppmøtte.

Men ved Grimen bro i Erdalsvegen stoppet ferden for damplokomotivet, da toget kolliderte med en varebil og sporet av.

Igjen på stasjonen sto ordfører Rune Bakervik (Ap), som til tross for mangelen på selve museet, både holdt tale og delte ut medalje.

– Dessverre var det en strek i regningen for alle entusiastene og de som hadde møtt opp for åpningen av veterantogruten. Jeg er glad for at det bare var materielle skader og at ingen personer ble skadet. Så får vi håpe det ikke blir store skader, så man kan komme i gang med sommerruten som planlagt.

Delte ut Kongens fortjenstmedalje

Bakervik ville likevel påpeke at seremonien på Garnes, under et regntungt telt ved skinnegangen, var trivelig.

– Det var en veldig fin seanse her, med sang fra mannskoret og gjenskapelse av brannen for 100 år siden, og så fikk vi hyllet frivilligheten og gitt ut medalje.

Blant de viktigste for arbeidet med museumstoget, er nemlig veteranen Ivar Johan Gubberud.

Han begynte å restaurere damplokomotivet på begynnelsen av 1980-tallet, og ble for sin innsats tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Med de rundt 250 andre som har jobbet frivillige med gamle Vossebanen opp gjennom årene, anslår Gubberud at det blitt lagt ned 350.000 dugnadstimer.

– Det er jo en fantastisk ære, som jeg syns går til alle som har vært med frivillig i disse 42 årene vi har på, forteller han.

Han vedgår at hendelsen ved Grimen bro var en avsporing fra den planlagte feiringen, selv om festen holdt frem ved det som egentlig skulle være mottaksplassen for lokomotivet.

– Vi har ikke hatt en slik hendelse før i vår 30-årige driftshistorie, og at den skulle komme på et såpass uheldig tidspunkt, var spesielt. Så har vi jo beredskapsrutiner, slik at når det først hadde skjedd, visste alle hva de skulle gjøre. Da måtte vi avlyse den delen av turen som var i spisevogn med inviterte gjester, og fokusere på seremonien på Garnes.