Byråd frykter trafikkhelvete

Byrådspartier reagerer sterkt etter trafikktall om bymiljøtunnel. – Vi vil ha færre biler i byen, ikke flere, sier Venstre.