Starter med planene for ny tunnel fra Nordhordlandsbroen

Det er snakk om en firefelts tunnel. Men to av fire felt vil være forbeholdt kollektiv- og tungtransport.