Her fikk veivesenet inn 22.500 kroner i dag

15 busspassasjerer ble tatt uten bilbelte under veivesenets kampanjekontroll.