En maxitaxi snur midt i veien. Tre biler står i stampe i et kryss. Skoleelever krysser veien to steder i krysset. Nærmeste overgangsfelt er 60 meter lenger borte.

– Her er trafikk til eldresenter, bosshenting, Landåshallen, Landåstunet, og til skolen, sier Knut Olav Nestås, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland.

Vi står utenfor Landåsskole, hvor prosjektet Hjertesone er i ferd med å sparkes i gang. Siden januar har skolen måtte hyre inn en egen vaktmann for å dirigere trafikken i krysset utenfor skolen. Det er helt nødvendig for å holde skoleveien trygg får vi opplyst fra rektor Børje Helander.

Nå håper han at det nye prosjektet skal hjelpe både ham og skolen.

Ideen til prosjektet kom opprinnelig fra et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Politiet, Syklistenes Landsforening, Helsedirektoratet, Statens vegvesen og Miljøagentene. Nå har både statlige og kommunale myndigheter hengt seg på.

– Dette er et prosjekt som krever at mange bidrar på ulike nivå, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, og peker på samarbeid mellom myndigheter på ulike nivåer er avgjørende for at prosjektet skal lykkes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Legger til rette overalt

I Bergen har byrådet gått inn for å skape en såkalt hjertesone rundt alle de 90 skolene i kommunen.

En hjertesone er et trafikksikkert område rundt skolen.

– Hovedbudskapet er at innenfor en viss sone skal det ideelt sett ikke være biltrafikk i skoletiden, sier Knut Olav Nestås, distriktsleder i Hordaland i Trygg Trafikk.

Han er en av pådriverne for prosjektet.

Både han og andre er innforstått med at det ikke er mulig å stenge av trafikken ved alle skoler. Blant annet ved Landås går det vei med trafikk som ikke lar seg stenge like ved skolen.

– Ved alle skoler vil det være mulig å tilrettelegge. Det kan være fartsdempende tiltak, nye overgangsfelt, bedre skilting og plasser til å sette av barna litt unna skolen, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

– Utgangspunktet for prosjektet er at hvert barn er umistelig.

I kombinasjon med holdningskampanjer på skolene er et av målene til prosjektet at flest mulig skal gå eller sykle til skolen. For at skolen skal kunne overbevise foreldrene om å la barna gå, må imidlertid trafikksikkerheten være på plass.

– Vi må kunne fortelle foreldrene at det er trygt å la barna gå, sier rektor Helander.

Per dags dato mener han at den midlertidige løsningen med en vaktmann i det farlige krysset utenfor skolen er godt nok, men skolen kan ikke ha vaktmannen stående i det uendelige.

– For at en holdningskampanje skal være effektiv, må det samtidig skje fysiske tiltak som gjør veien tryggere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Håper på mer enn en holdningskampanje

– Det er mye eksos, sier Aditya.

– Det er mange som ikke stopper i overgangsfeltet, sier Karl.

De to er to av flere som går til skolen på 4. trinn. Elevene synes det er gøy å gå til skolen, gøyere enn å kjøre, men de skulle ønske at trafikken var mindre.

– Det blir jo en sånn vondt sirkel dette her, sier FAU-medlem Håvard Drange Enge.

Så lenge det er stor trafikk langs skoleveien vil foreldre være redde for å la barna sine gå, og da velger flere foreldre å kjøre barna sine.

Ifølge tall fra Trygg Trafikk opplever fire av ti foreldre skoleveien som usikker.

– Det vi håper på først og fremst nå er at dette prosjektet blir noe mer enn en ren holdningskampanje. Vi trenger fysiske tiltak, konstaterer Enge.