Kaldt og klart vær på vinteren i Bergen er en dårlig kombinasjon med tanke på luftkvaliteten.

– For å ta det store bildet først. Det strekker seg en høytrykksrygg over Skandinavia. Det er et lavtrykk ved Skottland. Det gjør at det transporteres luft fra øst mot vest, sier statsmeteorolog Martin Granerød.

Værsituasjonen fører altså til kaldt vær i Bergen. Søndag lyste det rødt på luftmålerne på Danmarks plass. Det var høye nivåer av svevestøv (PM10).

I morgentimene mandag var det relativt høye nivåer av NOX som hovedsakelig kommer fra biltrafikken.

– Det er en grunn inversjon i Bergen i dag, sier Granerød.

Inversjon er en svært avgjørende faktor for om det skal bli høy forurensing i Bergen. Det oppstår når det er kald luft på bakken samtidig som temperaturene stiger i de høyere luftlagene.

 

En grunn inversjon

Dette fører til lite bevegelse i luftmassene og dermed dannes et slags lokk. Den kalde luften langs bakken blir dermed ikke byttet ut.

Legger du til rushtrafikk, forurensende kjøretøy, veistøv og partikler fra vedfyring, kan man få høye nivåer av luftforurensing.

Som du kan se på grafen til høyre, er temperaturene -5,1 langs bakken i Bergen klokken 0940. På 200 meter er det – 4,1 grader.

– Etter dette synker temperaturene igjen. Dette kan kalles en grunn inversjon, sier Granerød.

En kraftige inversjon, altså en situasjon der temperaturene stiger enda høyere oppover, vil medføre at lokket blir større. Dermed skal det mer vind og luftmasser til for å blåse vekk all forurensingen.

Granerød sier at det kan bli høy luftforurensing de nærmeste dagene utsatte plasser i Bergen.

– Været vil holde seg kaldt og det vil være relativt vindstille de nærmeste dagene. Det er ventet en del vind fra og med torsdag. Frem til dette ligger forholdene til rette for høy luftforurensning.